The Mediterranean as a Factor of Enrolment inMusic Programmes of Individual Musical Instruments in Music Schools: A Case Study of Slovenia

Authors

  • Matej Plevnik University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Slovenia
  • Mitja Gerževič Euro-Mediterranean University, Slovenia
  • Ivan Lešnik University of Primorska, Faculty of Education, Slovenia
  • Iztok Babnik Music School Koper, Slovenia
  • Katarina Babnik University of Ljubljana Faculty of Arts

Keywords:

music, Mediterranean, music education, primary schools, children, culture, Slovenia

Abstract

The main objective of the paper is to present the Mediterranean region as a factor in enrolling in the program of music and musical instruments in elementary music schools. For the purpose of the paper, we have obtained data from the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia on the number of enrolment places of music students and their allocation by a single musical instrument. We compared the data by individual statistical regions and identified the characteristics of the Mediterranean region. The empirical data was analyzed using methods for descriptive statistics. The Mediterranean region in Slovenia has 5.6% of all inhabitants in Slovenia. There are two music schools (national average is 5.8 ± 4.1), in which programs' 8.3% of 6 to18 year old pupils from the statistical region are enrolled. Woodwind and brass instrument groups are better represented than the Slovenian average, while singing is the least represented music group compared to the regional average at the national level. After enrollment in musical instrument programs in the Mediterranean region, piano, recorder, trumpet, trombone, tube, and percussion deviate positively from the Slovenian average. Music schools in the Mediterranean region in Slovenia reflect the specific interest of the inhabitants for musical education in this region. A Mediterranean cultural environment in Slovenia encourages students to enroll in numerous musical groups of various genres during and after completing their music education. Despite the differences found in the choice of instrument and participation in group activities in the fields of music and dance (dance programs, orchestral groups, choral groups), which can only be partially explained by specific regional cultural differences, we must emphasize the importance of formal and informal music education for children, which should be a guide for planning social / national activities in the field of children's education and development.

References

Balčytis, Eduardas. 2009. "Singing in Lithuania: heritage, traditions, present situations, problems and perspectives." Spaces of Creation, 11, 8–27.

Cupi, Bajram, and Agona Cupi. "Choral Singing and Solo Singing in the Conditions of the Society and the Education System of Our Schools." Available at SSRN 3718630 (2020).

Denac, Olga, ed. 2012. New Perspectives in Music Education in Slovenia. New York, USA: Nova Science Publishers, Inc.

European Union. 2017. Cultural Awareness and Expression Handbook - Publications Office of the EU. Luxembourg: Publications Office in the European Union. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6066c082-e68a-11e5-8a50-01aa75ed71a1/language-en.

García, J.A. Rodríguez-Quiles y, and Konstantina Dogani. 2011. Music in Schools across Europe: Analysis, Interpretation and Guidelines for Music Education in the Framework of the European Union. Edited by Liimets Airi and Mäesalu Marit. Music Inside and Outside the School. Frankfurt: Frankfurt am Main.

Hennessy, Sarah. 2000. "Overcoming the red-feeling: The development of confidence to teach music in primary school amongst student teachers." British Journal of Music Education, 17(2): 183-196.

Holcar, Ada. 2012. “Music Education at School in Slovenia.” In New Perspectives in Music Education in Slovenia, edited by Olga Denac, 57–68. New York: Nova Science Publishers, Inc.

Krek, Janez, and Mira Metljak, eds. 2011. Bela Knjiga o Vzgoji in Izobraževanju v Republiki Sloveniji 2011. Druga izda. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Ministrstvo za šolstvo in šport. http://www.belaknjiga2011.si/pdf/bela_knjiga_2011.pdf.

Kropej, Veronika, L. (2007). Povezanost gibalne/športne aktivnosti otrok z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja: doktorska disertacija (Doctoral dissertation, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport). https://www.fsp.uni-lj.si/COBISS/Dr/Doktorat22M00185KropejVeronika.pdf

Kukanja, Marko, ed. 2019. Trajnostno Upravljanje s Turistično Destinacijo Mediteranska Slovenija. Koper: University of Primorska, University Of Primorska Press. https://doi.org/https://doi.org/10.26493/978-961-7055-46-7.

Rotar Pance, Branka. 2019. “Pogled v Vertikalo Glasbenega Izobraževanja.” In Med Ljubeznijo in Poklicem. Sto Let Konservatorija Za Glasbo in Balet Ljubljana, edited by Leon Stefanija and Suzana Zorko, 19–40. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. https://doi.org/10.4312/978-961-06-0273-6.

Sicherl-Kafol, Barbara, and Olga Denac. 2010. “The Importance of Interdisciplinary Planning of the Learning Process.” In Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2:4695–4701. Elsevier. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.752.

Statistical Office of the Republic of Slovenia. 2021. “Population Number and Structure.” 2021. https://www.stat.si/.

Terseglav, Marko. 1999. “The influence of Croatian mediterranean area on folk poetry in Bela krajina. ” Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 36(1):.233–249.

Urbanc, Mimi. 2002. Kulturne pokrajine v Sloveniji (Vol. 5). Založba ZRC. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/9616358642.pdf

Urbanc, Mimi, Šmid Hribar, Mateja, Kumer, Peter. 2020. “Culture in Slovenia.” In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14066-3_13

Zadnik, Katarina. 2019. Nauk o glasbi v slovenski glasbeni šoli. Med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo. [Music theory in Slovenian music school. Between the past, now and the future]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Zakon o Glasbenih Šolah (ZGla-UPB1). 2006. Slovenia: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2006-01-3536?sop=2006-01-3536.

Downloads

Published

31.12.2021

Issue

Section

Articles